Vzpomínka na malíře Egona Küglera

17.01.2013 si členové „Třebovského stolu stálých hostí“ zavzpomínali na hřebečského malíře Egona Küglera, který během svého života několikrát navštívil setkávací středisko v Moravské Třebové. Pan Milan Dostál doplnil přednášku fotokopiemi obrazů Egona Küglera, které vyfotil v malířově bytě.

Egon Kügler se narodil 14.01.1919 v Olomouci a přestěhoval se do Křenova se svými rodiči v roce 1925. Ve Křenově vychodil základní školu a potom odešel studovat na gymnázium do Moravské Třebové. Tady jej vyučoval Rudolf Mather / malíř /, který ovlivnil a podpořil mnoho začínajících umělců na Hřebečku. Po gymnáziu studoval Egon Kügler lesní hospodářství v Reichstadtu, během války však začal kreslit. Z levných barev, které si sám vyráběl vznikaly jeho první impresionistické obrazy. Od roku 1949 řídil inženýrskou kancelář a vedle povolání navštěvoval kreslířské a malířské kurzy na akademii umění ve Stuttgartě. Z těchto začátků vzniklo mnoho výstav, hlavně na akademii. Různé malířské techniky získal samostudiem z literatury malování.

Egon Kúgler byl členem mnoha uměleckých spolků a okruhů. Stále se zdokonaloval ve kresbě pastelem, olejomalbě a akvarelech, také v dřevořezbě  a linořezu ale i v technice malby na látky a keramiku.

Jeho výstavy bylo možno zhlédnout ve Stuttgartu, Kirchheimu / Teck , v Göppingenu a ve francouzském Rambouilletku.

Egon Kügler se vedle svých obrazů také vždy vracel k motivům ze Hřebečka a hlavně své domovské obce Křenovu.