Jste zde: Svaz

Sdružení Němců - Regionální skupina Hřebečsko

Logo Stadt Truebau

Sdružení Němců - Regionální skupina Hřebečsko bylo zaregistrované v roce 1994 u Ministerstva vnitra ČR jako samostatné občanské sdružení občanů německé národnosti bez ohledu na jejich politickou a náboženskou příslušnost. Členem se však může stát i občan jiné národnosti, který se ztotožňuje s cílem a programem sdružení.

BGZ Maehrisch Truebau 02Hlavním cílem Sdružení Němců je uchování a další rozvoj kultury německé menšiny v České republice, usmíření a porozuměmí mezi Němci a Čechy, spolupráce se zástupci podobných sdružení jakož i se zástupci krajanských sdružení v SRN.

Sdružení je členem zastřešující organizace Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku se sídlem v Praze. Členové sdružení se scházejí čtyřikrát v roce na schůzi, která je spojena s kulturním programem. Sdružení organizuje také semináře, letní dětské tábory s internacionální účastí, zájezdy do Rakouska a SRN. Sdružení má úzké kontakty s ostatními menšinami v ČR, ale i s německými spolky v celém světě.

Jednou za dva měsíce vydává Regionální skupina Hřebečsko informační zpravodaj „Hallo Freunde” a za podpory Ministerstva kultury vydává česko - německé brožůrky týkající se osobností a zvyklostí našeho regionu zvaného Hřebečsko.

Co je vlastně Hřebečsko?

Logo Region SchoenhengstHřebečsko je bývalá rozsáhlá jazyková enkláva rozprostírající se na území Českomoravské vrchoviny. Rozprostírá se od Březové a Svitav přes Moravskou Třebovou do Mohelnice a Zábřehu.

Původní označení „Hřebeč, Hřebečská země” bylo poprvé použito v roce 1813. Vlastní kraj tohoto jména měl rozlohu 1 200 km2 a byl tvořen 140 obcemi a 6 městy - Březová, Svitavy, Moravská Třebová, Lanškroun, Mohelnice a Zábřeh na Moravě. V roce 1939 zde žilo 130 000 obyvatel, z toho 126 000 Němců. Němci přišli do kraje ve druhé polovině 13. století na pozvání českého krále Přemysla Otakara II. a olomouckého biskupa Bruna ze Schaumburgu.

Historie německého osídlení tohoto prostoru byla ukončena v roce 1945 a 1946 odsunem německého obyvatelstva. Po roce 1945 přicházeli do kraje noví obyvatelé z Čech, Moravy a Slovenska. Název „Hřebečsko” se začal znovu používat až v devadesátých letech dvacátého století. 

Verband der Deutschen - Regionalgruppe Schönhengstgau
Sdružení Němců - regionální skupina Hřebečsko
Svitavská 18
571 01 Moravská Třebová
Tel./ Fax: 00420 461 316 304
Úterý až čtvrtek: 14 - 16 hodin