Jste zde: Novinkyz centraTřebovské centrum na cestách

Třebovské centrum na cestách

Stammtisch1

Naše „Hřebečsko“ se může pyšnit mnoha významnými osobnostmi, bohužel mnohé z nich nejsou  obyvatelstvu známé. K těmto osobnostem patří také Eduard Kasparides

Eduard Kasparides se narodil 18. března 1858 ve Křenově. Jeho předkové provozovali od roku 1702 barevnu v Poličce. Lásku k malířství zdědil Eduard po svém strýci. Když bylo chlapci osm let, zemřela mu maminka.Ve dvanácti letech se již musel rozhodnout pro povolání. Protože se rozhodl pro vyšší vzdělání tak byl poslán do Poličky, aby se připravil na studium gymnasia v Moravské Třebové. V Poličce navštěvoval reálné gymnasium, bohužel se více věnoval svému malování než ostatním předmětům.

Jednoho dne musel školu opustit a vrátit se do Křenova, kde musel pilně pracovat a kde se měl vyučit stolařem. Svému strýci vděčí za to, že byl nakonec poslán do Vídně k dalšímu vzdělávání. V šestnácti letech byl přijat na Akademii.

Eduard měl velmi pestrý život, ale ne vždy se mu dařilo  obrazy prodat a tak se velmi často potýkal s chudobou. Podnikl mnoho cest skrze celou Evropu a na cestách vždy nacházel nové podněty pro svoji práci. Jeho obrazy měly na výstavách velký úspěch. Malíř se těšil v Rakousku a Německu vysokého uznání. Stal se zakladatelem spolku „Hagenbund“ a členem Společnosti pro výtvarné umění. Pro své velké zásluhy byl vyznamenán rytířským řádem Císaře- Franze- Josefa.

Stammtisch3

Podzim svého života však prožil v chudobě, nemocen a osamocen. Zemřel 19. června 1926 v Bad Gleichenbergu. Svá díla a majetek odkázal v závěti Rakouské státní galerii města Vídně a domu umělců.

Eduard Kasparides dostal v osmdesátých letech minulého století nabídku restaurovat kostel v Křenově. Zrestauroval  kresby Tadeaše Suppera a namaloval pro kostel obraz „Pieta“

/ to by bylo v krátkosti o našem malíři,kdo by chtěl získat více informací, tak si může objednat brožůrku „ Eduard Kasparides“ v setkávacím centru /

Eduard Kasparides, křenovský kostel a nové privátní muzeum ve Křenově – to vše bylo cílem naší exkurze. 25. října realizovalo 17 členů centra výlet do Křenova. První zastávka byla v kostele, / architekt Santini /kde jsme se krátce seznámili s jeho historií a po prohlídce jsme dále pokračovali do muzea, které se nachází v bývalé faře a má krásnou  sakrální sbírku. Muzeum se nachází v prvním poschodí budovy a v přízemí je malá útulná hospůdka  s výbornou kuchyní, ta se stala posledním místem exkurze. Exkurze se vydařila, byla velmi zajímavá, naučná a nabídla také příjemné posezení u dobré večeře.