Sdružení Němců

Sdružení Němců – regionální skupina Hřebečsko

Sdružení Němců – regionální skupina Hřebečsko bylo zaregistrováno v roce 1994 u Ministerstva vnitra ČR jako samostatné občanské sdružení občanů německé národnosti bez ohledu na jejich politickou a náboženskou příslušnost. Členem se však může stát i občan jiné národnosti, který se ztotožňuje s cílem a programem sdružení.

Hlavním cílem Sdružení je uchování a další rozvoj kultury německé menšiny v České Republice, usmffení a porozumění mezi Němci a Čechy, spolupráce se zástupci podobných sdružení jakož i se zástupci krajanských sdružení v NSR.

Sdružení je členem zastřešující organizace Shromáždění Němců v Cechách, na Moravě a ve Slezsku se sídlem v Praze. Členové se scházejí čtyřikrát v roce na schůzi, která je spojena s kulturním programem. Sdružení organizuje semináře, letní dětské tábory s internacionální účastí, zájezdy do Rakouska a do NSR. Sdružení má úzké kontakty s ostatními menšinami v ČR, ale i s německými spolky v celém světě. Sdružení vydává informační zpravodaj „Hallo, Freunde”, vydává česko-německé brožurky týkající se osobností a zvyklostí našeho regionu zvaného Hřebečsko. Sdružení Němců je podporováno Ministerstvem kultury ČR z programu pro národnostní menšiny ČR.