Společnost česko-německého porozumění

Společnost česko-německého porozumění Walthera Hensela o.s.
Setkávací středisko Moravská Třebová

Středisko W. Hensela se nacházelo do r.2023 v budově městského muzea. Muzeum bylo vystavěno v roce 1906 za finanční podpory třebovského rodáka L. V. Holzmaistera. Místnosti v této architektonicky pozoruhodné budově sloužily vždy vzdělávání a kultuře. Také středisko česko-německého porozumění programově v této tradici pokračuje. Konec roku 2023 zastihl středisko při stěhování do jiných prostor. Budou jimi místnosti nejstarší moravskotřebovské školy nazývané „Latinka„.

Dle stanov společnosti je cílem tohoto střediska podpořit přátelské kontakty a kulturní spolupráci mezi ČR a SRN, navázání přátelských vztahů mezi Čechy a Němci a společnými kulturními akcemi podpořit česko-německé porozumění. Společnost dává občanům německé národnosti možnost dalšího vzdělávání v rodném jazyce, českým a německým hostům poskytuje informace o kraji a jeho kulturních památkách. Společnost nabízí: kurzy němčiny pro mládež i dospělé, konverzační kurzy pro pokročilé, víkendové kurzy s výukou němčiny a výukou německých lidových tanců, letní tábory s mezinárodní účastí, semináře pro seniory, výstavy a knihovnickou činnost. Také tradiční „Dny česko- německé kultury” přispívají k navázání přátelských kontaktů. Společnost úzce spolupracuje s mnoha jinými organizacemi v ČR i v zahraničí a z této spolupráce vycházejí různé společné projekty. Členem Společnosti česko-německého porozumění se může stát každý občan bez rozdílu národnosti, který se ztotožňuje s cílem a programem společnosti. Činnost společnosti je podporován Velvyslanectvím SRN v Praze.