Taneční soubor

HŘEBEČSKY TANEČNI SOUBOR – MORAVSKA TŘEBOVA
Byl založen v roce 1996 za podpory manželského páru Sauterových z Marbachu. Od roku 1997 zpracovává taneční soubor staré německé tance z oblasti Hřebečska, ale také tance německé menšiny z ostatních regionů.

Činnost souboru je podporována Ministerstvem kultury v projektu pro národnostní menšiny. Soubor se podílí na kulturních programech německé menšiny, ale také na ostatních folklórních pořadech v České republice i v zahraničí. Z významných vystoupení souboru bychom uvedli: vystoupení ve Strážnici, v Praze, v Kežmarku, ve Stuttgartu, v Ludwigsburku, v Berlíně, v Erbachu, v Řeznu, ve Vídni a Staufenberku v programech „Přátelství bez hranic”.

Soubor má úzkou spolupráci s mnoha jinými mládežnickými spolky v Maďarsku, Rakousku, Německu a Slovensku. Členem souboru se může stát každý, kdo rád tancuje lidové tance a touží po navázání přátelství s ostatními národnostmi a národy.